დარეგისტრირდი 15 ივლისამდე და დაზოგე  ₾1 340 - მდე

მიმდინარე კურსები

Mockup

Frontend Web Development React Course

84 ლექცია    168 საათი   7 თვე
კურსის 7 თვიანი მოდული შედგება 5 თვიანი სწავლა-ტრენინგისგან, რომელიც დატვირთული იქნება სამუშაო დავალებებით და 2 თვიანი ციფრული პროდუქტის აწყობის მოდულისგან, რომელიც გულისხმობს ციფრული პროდუქტის - Amazon E-commerce-ის ანალოგის React ტექნოლოგიით აწყობას, სადაც შესწავლილ თეორიას პრაქტიკაში გააცოცხლებთ.


Mockup

Full-Stack Web Development (React/Node) Course

120 ლექცია    240 საათი   10 თვე
Full-Stack Web Development-ის კურსზე, React და Node.js ტექნოლოგიების შესწავლასთან ერთად, განივითარებთ ცოდნას ფუნდამენტური პროგრამირების ენებში, როგორებიცაა HTML, CSS და JavaScript - რაც აუცილებელი კომპეტენციებია ნებისმიერი დეველოპერისთვის. გარდა ამისა, მოსწავლეები შეისწავლიან ვერსიის კონტროლს Git/GitHub-ის გამოყენებით.
Mockup

Full-Stack Web Development Course

160 ლექცია    640 საათი   8 თვე
Full-Stack Web Development ინგლსურენოვანი პროგრამა მოიცავს 8 თვეს, კვირაში 5 დღეს 4 საათის განმავლობაში, რომელსაც გაუძღვება - ომერ ჯემ აკიოლი, Google-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი, რომელსაც აქვს 6 წელზე მეტი გამოცდილება ინდუსტრიაში. კურსი განკუთვნილია მათთის ვისაც სურს 0-დან შეაბიჯოს პროგრამირების სფეროში და დაეუფლოს React და Node.js...

Mockup

Tech Recruiting & HR Course

26 ლექცია    52 საათი   3 თვე
TechRecruiting & HR Course პროგრამა გრძელდება 3 თვე, კვირაში 2-ჯერ, დღეში 2 საათის განმავლობაში, რომელსაც ამაზონის ტექნიკური რეკრუტერი - სივა კაპილანი გაუძღვება, ვისაც აღნიშნულ ინდუსტრიაში 6 წლიანი გამოცდილება აქვს. თქვენ შეისწავლით HR და რეკრუტირების საფუძვლებს, IT და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ფუნდამენტურ ცოდნასთან ერთად...

Mockup

Back-end Development Node Course

84 ლექცია    168 საათი   7 თვე
ამ კურსში შეისწავლით Web Development ის საფუძვლებს, რისი საშუალებითაც შექმნით სრულფასოვან და ფუნქციონალურად გამდიდრებულ Backend აპლიკაციებს. აპლიკაციები შექმნილი იქნება სწორედ Node Js-ით. კურსის განმავლობაში ასევე გაივლით Frontend Development-ის საწყისებსაც, და დაეუფლებით HTML, CSS საბაზისო დონეზე. შეისწავლით Node Js და სხვადასხვა ბიბლიოთეკებსა და მონაცემთა ბაზებს: Express, TypeOrm, PostgreSQL, MongoDB, GIT.

Mockup

Tech Recruiting & HR Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
Tech Recruiting-ის 3 თვიანი კურსის განმავლობაში გავივლით ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლებში შემავალ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორებიც არის - HR ადმინისტრირება, კომპენსაციის სისტემები, რეკრუტინგის პროცესები, სამუშაო აღწერილობები და ასევე განვიხილავთ შრომის კოდექსსა დაპროფესიული ეთიკის ნორმებს.Mockup

Python Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
მოცემული კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით პროგრამირების ერთ - ერთ უმსხვილეს დარგს - ვებ დეველოპმენტს და მის სერვერულ (backend) ნაწილს. სწავლების ენად შერჩეულია პითონი (python) და მისი ფრეიმვორკი ჯანგო (django). პითონზე წერა სხვა ენებთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ უფრო სწრაფად და 2-ჯერ უფრო ნაკლები კოდით ხდება, რაც პითონზე დაწერილი პროექტების დეველოპმენტს პრაქტიკულად 3-4-ჯერ აჩქარებს.

Mockup

Digital Marketing Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსი შედგება 16 ლექციისგან, კურსის განმავლობაში მიიღებთ როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. ისწავლი როგორ მოახდინო Facebook Pixel-ისა და Google Tag manager-ის სწორი ინტეგრაცია საიტთან, როგორ გაწერო კონვერსიები და ივენთები, GA4 - ის სწორად გამოყენებას და ინტეგრაციას, შეძლებ სწორად გააანალიზო კამპანიის შედეგები და მოახდინო მომავალი კამპანიის ოპტიმიზაცია.

Mockup

Data Science Course

64 ლექცია    128 საათი   8 თვე
მონაცემთა მეცნიერება არის ისეთი პლატფორმების ალგორითმების ფუნდამენტი, როგორიცაა, Netflix, Spotify,Amazon, ისინი აგროვებენ მომხმარებელთა ქცევის მონაცემებს და მათ საფუძველზე ქმნიან ჩვენზე მორგებულ შეთავაზებებსა და რეკომენდაციებს.  Recommended foryou, სწორედ მონაცემთა მეცნიერებისა და ალგორითმების ტანდემია, რომელიც ყველა ჩვენგანს ყოველდღიურად ჩვენზე მორგებულ კონტენტს გვთავაზობს.

Mockup

Social Media Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
Social Media Management-ის 2 თვიანი კურსის ფარგლებში გავეცნობით ყველა იმ საკითხს, რაც სოციალური მედია მენეჯმენტის სწორად ფორმირებისთვის არის აუცილებელი. კერძოდ, ეფექტური სტრატეგიების დასახვას, კონტენტის გეგმის გაწერას სხვადასხვა პლატფორმის ჭრილში, ციფრულ არხებში კამპანიების წარმოებასა და რეპორტინგს. კურსის განმავლობაში გაეცნობით Ads Manager-ს და მასში შემავალ ყველა Objective-ს

Mockup

QA Engineering course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
2 თვიანი კურსის განმავლობაში გავივლით ფართოდ გამოყენებად მეთოდოლოგიებსა და ინსტრუმენტებს, ისწავლი სატესტო გარემოს მომზადებას SQL მონაცემთა ბაზების გამოყენებით, გეცოდინება ტესტ სტრატეგიის, გეგმის, სცენარებისა და ქეისების ეფექტურად შემუშავება, შეისწავლი სხვადასხვა ტიპის ტესტ მიდგომებსა თუ ტექნიკებს და იმას, თუ  როდის რისი გამოყენება აჯობებს. ლექციების მიმდინარეობისას ყურადღება გამახვილდება ISTQB გამოცდის საკითხებზე...
Mockup

Interior Design Course

48 ლექცია    96 საათი   6 თვე
6 თვიანი კურსის განმავლობაში გაეცნობი სივრცის დაგეგმარების ძირითად საფუძვლებს, ავეჯის განაწილების წესებს, ბუნებრივი თუ ხელოვნური განათებების ტიპებსა და სივრცის სწორად აზომვის პრინციპებს. ასევე, საშუალება გექნება შეისწავლო არქიტექტურული პროგრამა არქიკადისა და 3Ds Max-ის ინტერფეისი და მათი გამოყენება, რაც დეტალური რენდერების წარმოდგენასა და შენი იდეების უკეთ ვიზუალიზაციაში დაგეხმარება.
Mockup

Excel Course

8 ლექცია    16 საათი   1 თვე
სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელმა Microsoft Excel-ის გამოყენებით შეძლოს მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და ვიზუალური წარმოდგენა. კურსის განმავლობაში განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები სხვადასხვა სფეროდან, რაც მსმენელს კიდევ უფრო გაუმარტივებს მიღებული თეორიული ცოდნის რეალურ სამუშაო პირობებში გამოყენებას.


Mockup

Graphic Design Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსის მიზანია პირველი ნაბიჯების გამარტივება გრაფიკულ დიზაინში - ეს კურსი შედგება 16 ლექციისგან. პირველი 9 ლექცია დაეთმობა Adobe Photoshop-ის საწყისი და მნიშვნელოვანი ელემენტების სწავლას, ხოლო დარჩენილი 7 ლექციის პერიოდში სტუდენტები Adobe Illustrator-ს გაეცნობიან. ტექნიკურ მხარესთან ერთად, ასევე ვისაუბრებთ თეორიულ ნაწილზეც, გაგიზიარებთ მარტივ ხერხებს, როგორც Adobe პროგრამებში, ასევე კარიერულ ნაბიჯებში.
Mockup

Product Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსისფარგლებში მოხდება პროექტის მართვის მნიშვნელობის, საჭიროების და ძირითადი ტექნიკებისგაცნობა სტუდენტებისთვის თანამედროვე და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით. განვიხილავთპროდუქტის სასიცოცხლო ციკლს, ისწავლით პროდუქტისა და მომხმარებლის განვითარების ციკლს,შევეხებით ისეთ მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა Lean, Scrum, Agile, Waterfall და სხვა…
Mockup

Product Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსისფარგლებში მოხდება პროექტის მართვის მნიშვნელობის, საჭიროების და ძირითადი ტექნიკებისგაცნობა სტუდენტებისთვის თანამედროვე და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით. განვიხილავთპროდუქტის სასიცოცხლო ციკლს, ისწავლით პროდუქტისა და მომხმარებლის განვითარების ციკლს,შევეხებით ისეთ მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა Lean, Scrum, Agile, Waterfall და სხვა…
Mockup

Digital Saturday School

80 ლექცია    240 საათი   20 თვე
ციფრული საშაბათო სკოლა შედგება 8 ძირითადი მოდულისგან, ეს მოდულები კი ეხება იმ თემების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: კომპიუტერული მეცნიერებები, პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტის ფუნდამენტები, გრაფიკული დიზაინი, UI/UX დიზაინი ვებ და მობილურის აპლიკაციებისთვის, მოუშენ დიზაინი და ვიდეო ედითინგი, თამაშების შექმნა/Game Development, მიკრო ელექტრონიკა & რობოტიკა.


Mockup

UI/UX Design Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
ამ კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით თუ როგორ შექმნათ მობილური, თუ ვებ აპლიკაცია ნულიდან. კურსის მანძილზე დაწვრილებით გაეცნობით ყველა იმ საჭირო სქილებს და მიიღებთ თეორიულ თუ პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც დაგჭირდებათ დიზაინზე მუშაობის პროცესში. ისწავლით როგორ გაუძღვეთ პროცესს ბრიფის მიღებიდან პროექტის გაშვებამდე, ვაიფრეიმებისა და პროტოტიპების აწყობას, დიზაინ სისტემის შემუშავებას, დაეუფლებით Figma-ს...
Mockup

Branding and Strategy Course

48 ლექცია    96 საათი   6 თვე
ამ კურსიდან წაიღებ ცოდნას რომელიც საშუალებას მოგცემს, სისტემურად, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოაყალიბო ბრენდი, რომელიც იტყვის თავის სათქმელს და ბაზარზე ღირსეულ ადგილს დაიკავებს თავისი ინდივიდუალიზმითა და უნიკალურობით. თეორიული ცოდნის გარდა, ბრენდინგისა და სტრატეგიის კურსი ხშირად ხაზს უსვამს პრაქტიკული უნარების განვითარებას.
Mockup

Content Creation Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
3 თვიანი კურსი  მოგცემს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც სრულად მოგამზადებს ამ სფეროში მუშაობის დასაწყებად. დაიწყე კრეატიული და საინტერესო მოგზაურობა, რომელსაც კონტენტის შექმნა და copywriting ჰქვია და დაეუფლე პროფესიას, რომელიც არასდროს მოგბეზრდება.
Mockup

TikTok and Social Media Management Course

8 ლექცია    16 საათი   1 თვე
ეს კურსი დაგეხმარება აქციო შენი ჰობი შენივე მომავლის საუკეთესო დამხმარე პროფესიად, რომელიც დამოკიდებული იქნება სრულად შენზე და შენს მიერ შექმნილ კრეატიულ იდეებზე. შემოუერთდი ჩვენს გუნდს და ერთად გავიკვალოთ გზა თანამედროვე პროფესიისკენ. კურსის გავლის შემდეგ გეცოდინება, როგორ გადაიღო სწორად Tiktok ვიდეო და რა მნიშნელოვანი დეტალები უნდა გაითვალისწინო გადაღებისა თუ მონტაჟის დროს.
Mockup

Frontend Web Development React Course

84 ლექცია    168 საათი   7 თვე
კურსის 7 თვიანი მოდული შედგება 5 თვიანი სწავლა-ტრენინგისგან, რომელიც დატვირთული იქნება სამუშაო დავალებებით და 2 თვიანი ციფრული პროდუქტის აწყობის მოდულისგან, რომელიც გულისხმობს ციფრული პროდუქტის - Amazon E-commerce-ის ანალოგის React ტექნოლოგიით აწყობას, სადაც შესწავლილ თეორიას პრაქტიკაში გააცოცხლებთ.


Mockup

Full-Stack Web Development (React/Node) Course

120 ლექცია    240 საათი   10 თვე
Full-Stack Web Development-ის კურსზე, React და Node.js ტექნოლოგიების შესწავლასთან ერთად, განივითარებთ ცოდნას ფუნდამენტური პროგრამირების ენებში, როგორებიცაა HTML, CSS და JavaScript - რაც აუცილებელი კომპეტენციებია ნებისმიერი დეველოპერისთვის. გარდა ამისა, მოსწავლეები შეისწავლიან ვერსიის კონტროლს Git/GitHub-ის გამოყენებით.
Mockup

Back-end Development Node Course

84 ლექცია    168 საათი   7 თვე
ამ კურსში შეისწავლით Web Development ის საფუძვლებს, რისი საშუალებითაც შექმნით სრულფასოვან და ფუნქციონალურად გამდიდრებულ Backend აპლიკაციებს. აპლიკაციები შექმნილი იქნება სწორედ Node Js-ით. კურსის განმავლობაში ასევე გაივლით Frontend Development-ის საწყისებსაც, და დაეუფლებით HTML, CSS საბაზისო დონეზე. შეისწავლით Node Js და სხვადასხვა ბიბლიოთეკებსა და მონაცემთა ბაზებს: Express, TypeOrm, PostgreSQL, MongoDB, GIT.

Mockup

Python Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
მოცემული კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით პროგრამირების ერთ - ერთ უმსხვილეს დარგს - ვებ დეველოპმენტს და მის სერვერულ (backend) ნაწილს. სწავლების ენად შერჩეულია პითონი (python) და მისი ფრეიმვორკი ჯანგო (django). პითონზე წერა სხვა ენებთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ უფრო სწრაფად და 2-ჯერ უფრო ნაკლები კოდით ხდება, რაც პითონზე დაწერილი პროექტების დეველოპმენტს პრაქტიკულად 3-4-ჯერ აჩქარებს.

Mockup

Data Science Course

64 ლექცია    128 საათი   8 თვე
მონაცემთა მეცნიერება არის ისეთი პლატფორმების ალგორითმების ფუნდამენტი, როგორიცაა, Netflix, Spotify,Amazon, ისინი აგროვებენ მომხმარებელთა ქცევის მონაცემებს და მათ საფუძველზე ქმნიან ჩვენზე მორგებულ შეთავაზებებსა და რეკომენდაციებს.  Recommended foryou, სწორედ მონაცემთა მეცნიერებისა და ალგორითმების ტანდემია, რომელიც ყველა ჩვენგანს ყოველდღიურად ჩვენზე მორგებულ კონტენტს გვთავაზობს.

Mockup

QA Engineering course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
2 თვიანი კურსის განმავლობაში გავივლით ფართოდ გამოყენებად მეთოდოლოგიებსა და ინსტრუმენტებს, ისწავლი სატესტო გარემოს მომზადებას SQL მონაცემთა ბაზების გამოყენებით, გეცოდინება ტესტ სტრატეგიის, გეგმის, სცენარებისა და ქეისების ეფექტურად შემუშავება, შეისწავლი სხვადასხვა ტიპის ტესტ მიდგომებსა თუ ტექნიკებს და იმას, თუ  როდის რისი გამოყენება აჯობებს. ლექციების მიმდინარეობისას ყურადღება გამახვილდება ISTQB გამოცდის საკითხებზე...
Mockup

Digital Saturday School

80 ლექცია    240 საათი   20 თვე
ციფრული საშაბათო სკოლა შედგება 8 ძირითადი მოდულისგან, ეს მოდულები კი ეხება იმ თემების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: კომპიუტერული მეცნიერებები, პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტის ფუნდამენტები, გრაფიკული დიზაინი, UI/UX დიზაინი ვებ და მობილურის აპლიკაციებისთვის, მოუშენ დიზაინი და ვიდეო ედითინგი, თამაშების შექმნა/Game Development, მიკრო ელექტრონიკა & რობოტიკა.


Mockup

Digital Marketing Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსი შედგება 16 ლექციისგან, კურსის განმავლობაში მიიღებთ როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. ისწავლი როგორ მოახდინო Facebook Pixel-ისა და Google Tag manager-ის სწორი ინტეგრაცია საიტთან, როგორ გაწერო კონვერსიები და ივენთები, GA4 - ის სწორად გამოყენებას და ინტეგრაციას, შეძლებ სწორად გააანალიზო კამპანიის შედეგები და მოახდინო მომავალი კამპანიის ოპტიმიზაცია.

Mockup

Branding and Strategy Course

48 ლექცია    96 საათი   6 თვე
ამ კურსიდან წაიღებ ცოდნას რომელიც საშუალებას მოგცემს, სისტემურად, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოაყალიბო ბრენდი, რომელიც იტყვის თავის სათქმელს და ბაზარზე ღირსეულ ადგილს დაიკავებს თავისი ინდივიდუალიზმითა და უნიკალურობით. თეორიული ცოდნის გარდა, ბრენდინგისა და სტრატეგიის კურსი ხშირად ხაზს უსვამს პრაქტიკული უნარების განვითარებას.
Mockup

Social Media Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
Social Media Management-ის 2 თვიანი კურსის ფარგლებში გავეცნობით ყველა იმ საკითხს, რაც სოციალური მედია მენეჯმენტის სწორად ფორმირებისთვის არის აუცილებელი. კერძოდ, ეფექტური სტრატეგიების დასახვას, კონტენტის გეგმის გაწერას სხვადასხვა პლატფორმის ჭრილში, ციფრულ არხებში კამპანიების წარმოებასა და რეპორტინგს. კურსის განმავლობაში გაეცნობით Ads Manager-ს და მასში შემავალ ყველა Objective-ს

Mockup

Content Creation Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
3 თვიანი კურსი  მოგცემს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც სრულად მოგამზადებს ამ სფეროში მუშაობის დასაწყებად. დაიწყე კრეატიული და საინტერესო მოგზაურობა, რომელსაც კონტენტის შექმნა და copywriting ჰქვია და დაეუფლე პროფესიას, რომელიც არასდროს მოგბეზრდება.
Mockup

TikTok and Social Media Management Course

8 ლექცია    16 საათი   1 თვე
ეს კურსი დაგეხმარება აქციო შენი ჰობი შენივე მომავლის საუკეთესო დამხმარე პროფესიად, რომელიც დამოკიდებული იქნება სრულად შენზე და შენს მიერ შექმნილ კრეატიულ იდეებზე. შემოუერთდი ჩვენს გუნდს და ერთად გავიკვალოთ გზა თანამედროვე პროფესიისკენ. კურსის გავლის შემდეგ გეცოდინება, როგორ გადაიღო სწორად Tiktok ვიდეო და რა მნიშნელოვანი დეტალები უნდა გაითვალისწინო გადაღებისა თუ მონტაჟის დროს.
Mockup

Interior Design Course

48 ლექცია    96 საათი   6 თვე
6 თვიანი კურსის განმავლობაში გაეცნობი სივრცის დაგეგმარების ძირითად საფუძვლებს, ავეჯის განაწილების წესებს, ბუნებრივი თუ ხელოვნური განათებების ტიპებსა და სივრცის სწორად აზომვის პრინციპებს. ასევე, საშუალება გექნება შეისწავლო არქიტექტურული პროგრამა არქიკადისა და 3Ds Max-ის ინტერფეისი და მათი გამოყენება, რაც დეტალური რენდერების წარმოდგენასა და შენი იდეების უკეთ ვიზუალიზაციაში დაგეხმარება.
Mockup

Graphic Design Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსის მიზანია პირველი ნაბიჯების გამარტივება გრაფიკულ დიზაინში - ეს კურსი შედგება 16 ლექციისგან. პირველი 9 ლექცია დაეთმობა Adobe Photoshop-ის საწყისი და მნიშვნელოვანი ელემენტების სწავლას, ხოლო დარჩენილი 7 ლექციის პერიოდში სტუდენტები Adobe Illustrator-ს გაეცნობიან. ტექნიკურ მხარესთან ერთად, ასევე ვისაუბრებთ თეორიულ ნაწილზეც, გაგიზიარებთ მარტივ ხერხებს, როგორც Adobe პროგრამებში, ასევე კარიერულ ნაბიჯებში.
Mockup

UI/UX Design Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
ამ კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით თუ როგორ შექმნათ მობილური, თუ ვებ აპლიკაცია ნულიდან. კურსის მანძილზე დაწვრილებით გაეცნობით ყველა იმ საჭირო სქილებს და მიიღებთ თეორიულ თუ პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც დაგჭირდებათ დიზაინზე მუშაობის პროცესში. ისწავლით როგორ გაუძღვეთ პროცესს ბრიფის მიღებიდან პროექტის გაშვებამდე, ვაიფრეიმებისა და პროტოტიპების აწყობას, დიზაინ სისტემის შემუშავებას, დაეუფლებით Figma-ს...
Mockup

Full-Stack Web Development Course

160 ლექცია    640 საათი   8 თვე
Full-Stack Web Development ინგლსურენოვანი პროგრამა მოიცავს 8 თვეს, კვირაში 5 დღეს 4 საათის განმავლობაში, რომელსაც გაუძღვება - ომერ ჯემ აკიოლი, Google-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი, რომელსაც აქვს 6 წელზე მეტი გამოცდილება ინდუსტრიაში. კურსი განკუთვნილია მათთის ვისაც სურს 0-დან შეაბიჯოს პროგრამირების სფეროში და დაეუფლოს React და Node.js...

Mockup

Tech Recruiting & HR Course

26 ლექცია    52 საათი   3 თვე
TechRecruiting & HR Course პროგრამა გრძელდება 3 თვე, კვირაში 2-ჯერ, დღეში 2 საათის განმავლობაში, რომელსაც ამაზონის ტექნიკური რეკრუტერი - სივა კაპილანი გაუძღვება, ვისაც აღნიშნულ ინდუსტრიაში 6 წლიანი გამოცდილება აქვს. თქვენ შეისწავლით HR და რეკრუტირების საფუძვლებს, IT და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ფუნდამენტურ ცოდნასთან ერთად...

Mockup

Tech Recruiting & HR Course

24 ლექცია    48 საათი   3 თვე
Tech Recruiting-ის 3 თვიანი კურსის განმავლობაში გავივლით ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლებში შემავალ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორებიც არის - HR ადმინისტრირება, კომპენსაციის სისტემები, რეკრუტინგის პროცესები, სამუშაო აღწერილობები და ასევე განვიხილავთ შრომის კოდექსსა დაპროფესიული ეთიკის ნორმებს.Mockup

Excel Course

8 ლექცია    16 საათი   1 თვე
სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელმა Microsoft Excel-ის გამოყენებით შეძლოს მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და ვიზუალური წარმოდგენა. კურსის განმავლობაში განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები სხვადასხვა სფეროდან, რაც მსმენელს კიდევ უფრო გაუმარტივებს მიღებული თეორიული ცოდნის რეალურ სამუშაო პირობებში გამოყენებას.


Mockup

Product Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსისფარგლებში მოხდება პროექტის მართვის მნიშვნელობის, საჭიროების და ძირითადი ტექნიკებისგაცნობა სტუდენტებისთვის თანამედროვე და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით. განვიხილავთპროდუქტის სასიცოცხლო ციკლს, ისწავლით პროდუქტისა და მომხმარებლის განვითარების ციკლს,შევეხებით ისეთ მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა Lean, Scrum, Agile, Waterfall და სხვა…
Mockup

Product Management Course

16 ლექცია    32 საათი   2 თვე
კურსისფარგლებში მოხდება პროექტის მართვის მნიშვნელობის, საჭიროების და ძირითადი ტექნიკებისგაცნობა სტუდენტებისთვის თანამედროვე და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით. განვიხილავთპროდუქტის სასიცოცხლო ციკლს, ისწავლით პროდუქტისა და მომხმარებლის განვითარების ციკლს,შევეხებით ისეთ მეთოდოლოგიებს, როგორიცაა Lean, Scrum, Agile, Waterfall და სხვა…
Mockup

Digital Saturday School

80 ლექცია    240 საათი   20 თვე
ციფრული საშაბათო სკოლა შედგება 8 ძირითადი მოდულისგან, ეს მოდულები კი ეხება იმ თემების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: კომპიუტერული მეცნიერებები, პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტის ფუნდამენტები, გრაფიკული დიზაინი, UI/UX დიზაინი ვებ და მობილურის აპლიკაციებისთვის, მოუშენ დიზაინი და ვიდეო ედითინგი, თამაშების შექმნა/Game Development, მიკრო ელექტრონიკა & რობოტიკა.